Nieuwe tarieven griffierechten voor kleine vorderingen

19-11-2018

Minister Dekker (Rechtsbescherming) wil de kosten om een rechtszaak aan te spannen voor kleinere vorderingen wijzigen. In civiele zaken in eerste aanleg vallen de griffierechten voor vorderingen tussen de 500 en 5000 euro straks lager uit. Dit blijkt uit een brief die Dekker naar de Kamer heeft gestuurd. De minister wil hiermee tegemoetkomen aan de bezwaren die sinds de verhoging van deze tarieven in 2011 worden geuit. De huidige tarieven zouden de toegang tot de rechter te veel belemmeren.

 

Klachten midden- en kleinbedrijf

Een veel gehoorde klacht van het midden- en kleinbedrijf en van deurwaarders is dat zij voor vorderingen van iets meer dan 500 euro een griffierecht van 467 euro moeten betalen. Daarom stappen zij niet snel naar de rechter met onbetaalde rekeningen van net boven de 500 euro. Andere klachten gaan over het feit dat particulieren na verlies van een incassoprocedure tegen een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bedrijf) vaak worden veroordeeld tot vergoeding van het hogere griffierecht dat de eiser als rechtspersoon heeft moeten betalen. Ook aan dit bezwaar wil de minister tegemoetkomen.

 

Differentiëren

De oplossing van de minister is kort gezegd om meer te differentiëren in tarieven en om niet alleen de tarieven voor natuurlijke personen te verlagen, maar ook die van de rechtspersonen. Dat is gunstig voor beide groepen. Straks betaalt een bedrijf 300 euro aan griffierecht voor een vordering van 900 euro. Nu is dat nog 467 euro. Particulieren betalen voor eenzelfde vordering nu 226 euro, maar dat wordt 200 euro.

 

Budgetneutraal

Uiteindelijk komt een lager tarief voor rechtspersonen ook ten goede aan natuurlijke personen, omdat deze bij verlies van een zaak tegen een rechtspersoon het tarief van de rechtspersoon moeten betalen. Een lager tarief dus dan nu. Overigens moeten de wijzigingen in de tarieven budgetneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat de tarieven voor vorderingen van 5000 euro en meer (in eerste aanleg) omhoog zullen gaan.