Nieuwe faciliteit partnerschap voor duurzame ontwikkeling

07-06-2018

Bedrijven, publieke instellingen, non-gouvernementele organisaties of kennisinstellingen die voedselzekerheid willen verbeteren en de private sector in ontwikkelingslanden willen versterken, kunnen hiervoor projectideeën indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en tot en met 17 december een projectvoorstel doen. Dat kan sinds kort via een publiek-privaat partnerschap voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG Partnerschapfaciliteit, SDGP).

 

SDG Partnerschapfaciliteit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stimuleert publiek-private samenwerking om duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) in ontwikkelingslanden te realiseren. Het hoofddoel van het SDGP is om voedselzekerheid te verbeteren en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden via publiek-private partnerschappen te stimuleren. Een project moet daarom ondervoeding verminderen, de groei van de landbouw- en visserijsector bevorderen, ecologische verantwoorde en duurzame voedselketens tot stand brengen, betere werkomstandigheden en efficiënte werkwijzen creëren of private investeringen in ontwikkelingslanden doen toenemen.

 

Eerste tender

Voor de eerste tender kunt u voorstellen indienen voor de thema's efficiënte waardeketens, voedingswaarde, circulaire economie agrosector, beter werk en inkomen voor jeugd en vrouwen.

 

Lees meer op de informatiepagina SDG Partnerschapfaciliteit van RVO.nl.