Nieuwe Europese agenda voor onderzoek en innovatie

24-05-2018

De Europese Commissie heeft concrete plannen voor onderzoek en innovatie, die de concurrentiepositie van Europa op de lange termijn wereldwijd moeten waarborgen. De onderzoek- en innovatieagenda werd gepubliceerd als bijdrage voor de discussie bij een informele top van staatshoofden en regeringsleiders onlangs in de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

 

Voorlopersrol

De Commissie wil focussen op doelen die innovatie bevorderen, door bijvoorbeeld meer te investeren in innovatieve producten en diensten. Ook wil zij dat de EU een voorlopersrol in de wereld gaat spelen op het gebied van innovatie en vernieuwende technologieën en wil zij Europese onderzoeks- en innovatiemissies opzetten. Daarvoor moet het budget voor onderzoeksprogramma's Horizon-Europa en Euratom omhoog. Verder wil de Commissie een Europese innovatieraad oprichten, die veelbelovende, baanbrekende technologieën moet helpen opsporen en opschalen.

 

Innovatievermogen

Met deze strategie zet de Commissie in op nieuwe ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie en circulaire economie, die volgens de Commissie veel uitdagingen, maar ook kansen bieden voor Europa. De steeds groter wordende concurrentie wereldwijd vormt volgens de Commissie namelijk een bedreiging voor de leidende concurrentiepositie van Europa, zeker omdat Europa relatief minder besteedt aan innovatie dan concurrenten als de VS, Japan en China. Daarom is het van cruciaal belang dat de EU zich volop inzet om het Europese innovatievermogen te verhogen.

 

Ook Frankrijk en Duitsland zijn zich hiervan bewust en publiceerden in de aanloop naar de top een gezamenlijk paper, waarin ze het belang van innovatie voor de toekomst van Europa nogmaals onderstreepten.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Het voorstel van de Commissie voor Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020, zal op 6 juni verschijnen. Wij houden dit voorstel in de gaten.