'New deal' voor consumenten in Europa

08-04-2019

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de 'new deal voor consumenten'. Deze new deal moet de Europese consumenten beter beschermen, bijvoorbeeld als zij hun aankopen online doen.

 

Risico's

Mede door de invloeden van de digitalisering en internationalisering wordt er aanzienlijk meer online en over de grens geconsumeerd. Om de Europese consument beter te kunnen beschermen tegen de risico's die de digitale wereld met zich meebrengt, heeft de Commissie-Juncker vorig jaar deze new deal voorgesteld.

 

New deal

In de new deal is de volgende regelgeving opgenomen:

- de nationale consumentenautoriteiten krijgen de bevoegdheid om substantiële sancties op te leggen aan bedrijven die zich niet aan het Europees consumentenbeleid houden;

- voor de consument wordt inzichtelijk wanneer een product als identiek aan een ander product van een ander lidstaat wordt aangeboden, terwijl de eigenschappen en kwaliteit van de twee producten aanmerkelijk verschillen;

- wanneer consumenten online producten aankopen krijgen zij meer gegevens over de status van de verkoper en kunnen zij te weten komen of een verkoper voor een zoekresultaat betaald heeft.

 

Over een andere maatregel van de new deal die de mogelijkheden voor collectieve schadeclaims verbreedt, moeten de lidstaten in de Raad nog een besluit nemen.