Neem deel aan Europese werkgroep voor certificering cybersecurity

02-09-2019

De Europese Commissie heeft een call uitgezet om deel te nemen aan de Stakeholder Cybersecurity Certification Group (SCCG). De SCCG adviseert de Commissie en het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging Enisa over strategische aangelegenheden en staat de Commissie bij in de voorbereiding van het werkprogramma. Enisa is verantwoordelijk voor de coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten en de EU-instellingen, -agentschappen en -organen.

 

Cybersecurity Act

Afgelopen juni trad de Cybersecurity Act in werking. Die is bedoeld om de hoogste standaarden in cybersecurity in de EU te waarborgen. Volgens de act had in 2016 80 procent van Europese bedrijven met minstens één cybersecurity-incident te maken. Zulke incidenten vormen een ernstige belemmering voor een goedwerkende digitale markt, aangezien vertrouwen en veiligheid essentieel zijn om deze markt te laten functioneren. De Cybersecurity Act bevat daarom voor Enisa een kader om certificeringsregelingen te maken voor producten, diensten en processen in de informatie- en communicatietechnologie.

 

Call

De call van de Europese Commissie staat open voor academische instellingen, consumentenorganisaties, conformiteitsbeoordelingsinstanties, standaard ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, brancheorganisaties en andere ledenorganisaties. De Commissie selecteert de leden en zorgt voor een evenwichtige samenstelling. Vanzelfsprekend is het van belang dat het Nederlandse bedrijfsleven goed is vertegenwoordigd in deze werkgroep.

 

Aanmelding is mogelijk tot 17 september 12.00 uur. Zie hier voor meer informatie.