Nederland roept met acht andere landen op tot Europese vliegbelasting

18-11-2019

Nederland roept samen met acht andere EU-landen de nieuwe Europese Commissie op om met een voorstel te komen voor een vorm van vliegbelasting. Vliegen wordt nu namelijk, vergeleken met andere manieren van transport, niet voldoende doorberekend in de prijs van een vliegticket, terwijl vliegen ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt.

 

Europese aanpak

Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, België, Luxemburg, Denemarken en Bulgarije vragen samen met Nederland om een Europese aanpak, want bij een gelijk speelveld spelen discussies over oneerlijke concurrentie tussen landen onderling minder. Eurocommissaris Frans Timmermans heeft de verklaring in ontvangst genomen. "Niet alleen Nederland, maar een grote groep andere Europese landen vindt dat het niet goed is dat vliegen in tegenstelling tot de auto, bus of trein op geen enkele manier belast. Door nu samen op te trekken, hopen we dat dit belangrijke onderwerp nu ook in Europa verder kan gaan vliegen", aldus staatssecretaris Snel van Financiën.

 

Nederland aanjager

Nederland geldt in Europa als aanjager om de vervuiling die vliegen veroorzaakt beter te beprijzen. In juni organiseerde ons land al een tweedaagse internationale conferentie, waarmee een eerste stap werd gezet naar Europese afspraken. Toen is ook een paper met verschillende opties voor het beprijzen van vliegen uitgebracht, die de Europese Commissie kan gebruiken.

 

Nationale vliegbelasting

Nederland voert een nationale vliegbelasting in als er voor 2021 geen Europese afspraken komen. Het wetsvoorstel hiervoor is al naar de Tweede Kamer gestuurd en wordt daar nog voor het einde van dit jaar behandeld.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Door het gebruik van fossiele brandstoffen is de luchtvaart verantwoordelijk voor ongeveer 2 procent van de wereldwijde CO2-emissies. Omdat vliegtuigmaatschappijen wereldwijd actief zijn, is mondiaal beleid erg belangrijk om de CO2-uitstoot te kunnen verminderen. Een Europese vliegbelasting, zoals Nederland voorstelt, is te verkiezen boven een nationale vliegbelasting. Wel moeten dan alle EU-lidstaten de Europese variant toepassen, om een ongelijk speelveld binnen Europa te voorkomen.
 
Daarnaast is het goed om te onderkennen dat de luchtvaart al voor CO2-uitstoot betaalt, namelijk door het Europese emissiehandelssysteem. Bovendien moet er, in aanvulling op het beprijzen van CO2-emissies, meer aandacht zijn voor nauwe samenwerking tussen de luchtvaartsector, de overheid en kennisinstellingen. Samen kunnen zij innovatie in verduurzaming bespoedigen, als investeringen en beleid elkaar versterken.