Nederland moet zich voorbereiden op drogere zomers

15-04-2019

De droge zomer van vorig jaar heeft het Nederlandse waterbeheer flink op de proef gesteld. De droogtemaatregelen hebben goed uitgepakt, maar er zijn ook knelpunten, zoals het sterk gedaalde grondwaterpeil in de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland en het binnendringende zoute zeewater dat een probleem vormde voor het drinkwater en de landbouw. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van de Beleidstafel Droogte. De voorlopige schatting van de economische schade van de droogte is tussen 0,5 en 2 miljard euro.

 

Daarom wil minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) maatregelen nemen. Zij stelt onder andere 7 miljoen euro beschikbaar om in de zandgebieden water op te slaan om daarmee het grondwater tijdig aan te vullen. Ook de regio’s investeren hier aanvullend fors in. "We moeten van kampioen dijken bouwen tegen hoogwater nu ook kampioen wateropslag worden als remedie tegen droge zomers", aldus Van Nieuwenhuizen. "Ons watermanagement gaan we nog meer inrichten op het vasthouden van water, zodat we in komende zomers over grotere buffers beschikken."

 

Voorbereidingen

Ook komende zomer staan de waterbeheerders voor een fikse opgave. Hoewel er afgelopen maanden een gemiddelde hoeveelheid regen is gevallen, is in sommige gebieden het grondwater nog steeds onvoldoende aangevuld. Het afgelopen half jaar hebben waterschappen dan ook het waterpeil van sloten op een hoger peil gehouden om het grondwater aan te vullen. Rijkswaterstaat zorgt dat het waterpeil van het IJsselmeer op zijn hoogst is bij de start van de zomer, zodat een grotere zoetwaterbuffer ontstaat.

 

Drinkwater

Het IJsselmeer is onze nationale regenton. Een derde van Nederland is afhankelijk van deze zoetwaterbuffer voor bijvoorbeeld drinkwater en de landbouw. Afgelopen zomer daalde het peil door het neerslaggebrek, waardoor indringend zout steeds problematischer werd voor de drinkwaterproductie. Noodmaatregelen zoals schepen voor zoetwater waren uiteindelijk niet nodig. Rijkswaterstaat gaat wel verkennen hoe zij verzilting zo veel mogelijk kan voorkomen. De drinkwaterbedrijven investeren in grotere voorraden water.

 

Hinder

De scheepvaart had in de late zomer ook steeds meer last van de droogte door de alsmaar dalende waterstanden. Om schippers te informeren onderzoekt Rijkswaterstaat of zij verwachtingen voor waterstanden voor zes tot acht weken kunnen afgeven. Op langere termijn worden knelpunten aangepakt om rivieren bevaarbaar te houden, zoals rivierbodems uitbaggeren en de vaardiepte beter monitoren.