Monitoring schetst voortgang inwerkingtreding Omgevingswet

24-06-2019

Halverwege dit jaar komt er een brief over de monitoringsresultaten van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze brief geeft een inhoudelijk beeld van de stand van zaken rond de implementatie. Eind dit jaar volgt een brief waarin minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aangeeft of inwerkingtreding per 2021 haalbaar is en welke extra maatregelen eventueel nodig zijn. Het ministerie is in gesprek in hoeverre de halfjaarlijkse landelijke monitor nog voldoet of dat er aanvullende en frequentere metingen wenselijk zijn.

 

Dat schrijft Ollongren in haar brief aan de Eerste Kamer over het proces rond inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021. De voortgang van de implementatie op deze terreinen wordt op dit moment twee keer per jaar gemonitord en over de uitkomsten informeert het ministerie beide Kamers. Aan de uitkomsten van de monitor worden acties verbonden.

Lees meer over