MOB helpt met vragenlijst bij bepalen aanbieders betaaldienst PSD2

27-05-2019

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op verzoek van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) een website gelanceerd met informatie, links, begrippenlijst en vragen en antwoorden over de nieuwe Europese wet voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven PSD2 (Payment Services Directive 2). Omdat PSD2 nieuwe en tot nu toe niet bestaande betaal- en informatiediensten toestaat, zijn er veel vragen en zorgen bij zowel ondernemers als consumenten, die vaak iets hebben gehoord maar niet het fijne ervan weten. Vandaar deze website.

 

Betaaldienstverlening

De PSD2 is een Europese richtlijn over betaaldienstverlening. Met deze richtlijn krijgen consumenten en bedrijven die een betaalrekening hebben de mogelijkheid om twee nieuwe betaaldiensten te gebruiken: betaalinitiatiediensten en rekeninginformatiediensten. Deze nieuwe betaaldiensten gelden voor betaalrekeningen die online zijn in te zien.

 

Nieuwe partijen

De PSD2 is bedoeld om marktwerking te stimuleren en daarom komen er aanbieders van nieuwe betaal- en informatiediensten op de markt. Zij komen (uitsluitend met toestemming van de rekeninghouden) online als derde partij tussen de rekeninghouder en de bank. Al deze partijen moeten een vergunning hebben van DNB of van een andere toezichthouder uit de Europese Unie. PSD2 regelt het toezicht op deze derde partijen.

 

Eerste vergunningen verleend

De eerste vergunningen zijn recent verleend. Dat betekent dat nieuwe dienstaanbieders binnenkort ook ondernemers kunnen benaderen. Aan het voordeel van meer aanbieders en nieuwe diensten kleeft tegelijkertijd het nadeel dat criminelen kunnen proberen toegang tot bankrekeningen te krijgen. Het MOB heeft daarom enkele vragen geformuleerd die elke ondernemer kan stellen aan een aanbieder:

  1. Wie vraagt toegang tot mijn rekeninginformatie? Hoe is de dienst gereguleerd?
  2. Welke dienst biedt u aan waar mijn data voor nodig zijn?
  3. Welke gegevens van mijn rekening gaat u gebruiken?
  4. Waarvoor gebruikt u de gegevens zelf?
  5. Welke gegevens gaan naar derden en waarvoor?
  6. Hoe kan ik toestemming terugdraaien?
  7. Waar is verdere informatie te vinden?

Deze vragen zijn bedoeld als handvat en vormen een basis waar de ondernemers zelf op kan aanvullen. Het MOB wil graag dat alle aanbieders deze vragen standaard en eenvoudig verwoorden. Vanwege de vrijemarktwerking en mededingingsregels wordt dit aan de aanbieders overgelaten.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij adviseren de leden om bekendheid te geven aan de PDS2-website van De Nederlandsche Bank en aan de zeven vragen. Mocht er behoefte zijn aan meer informatie of mochten er specifieke vragen zijn, dan horen we dat graag.