MKB-Nederland: Kabinet moet extra investeren in digitalisering mkb

11-06-2018

Wil het gros van het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen aansluiten bij de verder versnellende digitalisering van de economie, dan is meer ondersteuning nodig. Van de 150 miljoen euro die het kabinet de komende jaren extra uittrekt voor innovatie, moet daarom minstens 50 miljoen euro specifiek worden ingezet voor het mkb.

 

Dat zegt Leendert-Jan Visser, directeur van ondernemersorganisatie MKB-Nederland, naar aanleiding van een peiling onder duizend mkb-ondernemers op MKBServicedesk.nl. Daaruit blijkt dat bijna een op de vijf inmiddels concreet bezig is met de mogelijkheden van data-analyse (big data). Nog eens 34 procent verwacht daarmee te starten. Bijna de helft echter geeft aan er helemaal níet mee aan de slag te gaan. "Dat is een veel te grote groep, die in de achterhoede dreigt te komen", aldus Visser.

 

Processen bijsturen

Het ministerie van Economische Zaken wil dat bedrijven meer gebruikmaken van digitalisering en data-analyse, om zo hun businessmodel en daarmee de Nederlandse economie te versterken. Dankzij big data kunnen bedrijven processen nauwkeuriger bijsturen of sneller inspelen op veranderingen. Hiervoor stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar. MKB-Nederland bepleit dat minstens 50 miljoen euro daarvan naar innovatie in het mkb gaat, namelijk naar kennisontwikkeling en naar programma's voor concrete toepassing van moderne technologieën.

 

Data ontsluiten

Een goed voorbeeld van zo'n toegepast programma is de samenwerking van MKB-Nederland en JADS, het datasciencecentre van Tilburg University en de Technische Universiteit in Eindhoven. Samen gaan zij de mogelijkheden van data-analyse toegankelijker maken voor kleine en middelgrote ondernemingen, die hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren met de inzichten die hun data opleveren. MKB-Nederland en JADS ontsluiten deze inzichten nu ook voor sectoren en branches, zodat zij kunnen profiteren van elkaars data.