Meststoffenwet wijzigt vanwege nitraatrichtlijn

08-07-2019

De Meststoffenwet wordt gewijzigd vanwege de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. De Nitraatrichtlijn stelt dat maximaal 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar op of in de bodem gebracht mag worden. De Europese Commissie kan een lidstaat toestemming verlenen om daarvan af te wijken (derogatie), als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

 

De implementatie van de maatregelen uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn in de Meststoffenwet is een noodzakelijke voorwaarde voor de derogatie die per 31 mei 2018 voor de jaren 2018 en 2019 is verleend. De totale productie van dierlijke mest mag het niveau van het jaar 2002 niet overschrijden. De wijziging die per 1 januari 2020 is voorzien gaat over de fosfaatgebruiksnormen en een verfijning van de huidige klasse-indeling.