Mensen met een arbeidsbeperking krijgen meer kansen bij de overheid

15-04-2019

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken hebben een bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren om een krachtige impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. Bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen moeten meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor laagopgeleiden als voor hoger opgeleiden.

 

125.000 extra banen

In het sociaal akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers (markt en overheid) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheids- en onderwijswerkgevers nemen daarin de verantwoordelijkheid voor hun aandeel. Door dit bestuursakkoord te ondertekenen laten zij zien dat zij alles op alles zetten om hun aandeel te realiseren.

 

"Ook de overheid staat aan de lat en moet aan de bak. Mensen met een beperking moeten ook hier een kans krijgen", aldus Van Ark. "Er moet nog een flinke inhaalslag gemaakt worden door deze sector, zodat die 125.000 extra banen er daadwerkelijk komen. Banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers in de markt én bij de overheid."

 

Werkagenda

In het bestuursakkoord is afgesproken dat er op 1 juni een werkagenda komt. Hierin komen acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen om banen te realiseren. Deze acties zijn inclusief bijbehorende planning en baanprognose. De werkagenda's en resultaten worden onderling gedeeld. Overheidsorganisaties spreken elkaar aan op inspanningen en de realisatie. Vervolgens publiceren de sectoren over de inspanningen van de werkgevers in hun sector. Het ministerie van BZK monitort deze voortgang en informeert jaarlijks de Tweede Kamer.

 

Kennisalliantie en Baanbrekers

Het ministerie van BZK heeft ook een Kennisalliantie ingesteld: een centraal punt om informatie te verzamelen en waar overheidswerkgevers informatie kunnen krijgen over de banenafspraak. Een ander initiatief is het project Baanbrekers dat ervoor moet zorgen dat de instroom groter wordt van mensen uit de doelgroep om aan de slag te gaan op ondersteunende functies in het primair en voortgezet onderwijs.