Mensen met beperking aannemen wordt eenvoudiger

08-07-2019

Het wordt eenvoudiger voor werkgevers om banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken (SZW) past hiervoor de Wet banenafspraak aan.

 

"Binnenkort doet het er niet meer toe bij welke werkgever iemand met een arbeidsbeperking werkt. Dát iemand aan de slag gaat telt", aldus Van Ark. Met deze aanpassingen wil zij het doel van deze wet realiseren, namelijk 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Aart van der Gaag, als commissaris betrokken bij het project 'Op naar de 100.000 banen!', is met zijn projectteam door de staatssecretaris gevraagd om de komende jaren ook de overheid te ondersteunen om deze extra banen realiseren. Hij krijgt de taak om overheids- en marktwerkgevers te stimuleren om met elkaar op te trekken.

 

52.000 extra banen

Jaarlijks houdt SZW bij hoeveel extra banen er sinds 2012 bij zijn gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook in het nieuwe systeem blijft de doelstelling om eind 2025 125.000 extra banen voor de doelgroep banenafspraak te realiseren. Uit de laatste meting tot en met 2018 blijkt dat er tot nu toe door het bedrijfsleven en de overheid 51.956 extra banen zijn gerealiseerd. Dit betekent dat de doelstelling voor 2018 ruim is gehaald. Dit is vooral te danken aan de grote inzet van werkgevers uit de marktsector.

 

De overheidssector realiseert ook steeds meer banen, maar heeft de streefaantallen het afgelopen jaar niet gehaald. Een extra inspanning is daarvoor nodig. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Van Ark hebben onlangs een bestuursakkoord gesloten met alle overheidssectoren om een krachtige impuls te geven aan het overheidsaandeel in de banenafspraak. Van Ark: "Dat het aantal extra banen is gehaald is een compliment waard, vooral aan de werkgevers in de marktsector. Het is teleurstellend dat de overheid ook in 2018 achter is gebleven. Daar is nog een aantal flinke stappen te zetten. Tegelijkertijd constateer ik dat de overheidswerkgevers zijn begonnen met een inhaalslag. Ik verwacht dat de nieuwe acties de overheid verder zullen helpen."