Meld u aan voor ECHO-nieuwbrief voor nieuws over handelspolitiek

10-02-2020

Bent u geïnteresseerd in informatie over bijvoorbeeld antidumping, handelsakkoorden en exportcontrolebeleid? Meld u dan aan voor de ECHO-nieuwsbrief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met International Chamber of Commerce Nederland en de Kamers van Koophandel.

 

Via de contactgroep handelspolitiek ECHO informeren zij u onder andere beknopt over handelsdefensieve maatregelen van derde landen tegen EU-lidstaten, de inwerkingtreding van nieuwe EU-handelsakkoorden, besprekingen in Brussel van handelsbelemmeringen in landen buiten de EU en ontwikkelingen in exportcontrolebeleid.

 

Vragen

Heeft u vragen over één van onderstaande onderwerpen?

- Vragen over de inhoud van handelsakkoorden of de implementatie hiervan kunt u stellen via handelsakkoorden@minbuza.nl.

- Voor vragen over antidumping, antisubsidie en vrijwaringsmaatregelen kunt u terecht bij DGBEB-antidumping@minbuza.nl.

- Handelsbelemmeringen buiten de EU kunt u melden bij het Meldpunt Handelsbelemmeringen. Dit kan via handelsbelemmeringen@minbuza.nl.

- Voor praktische informatie en vragen over exportcontrole, waaronder het aanvragen van vergunningen, kunt u terecht bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer van Belastingdienst/Douane, 088 - 151 21 22.

 

Aanmelden

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan onderaan deze pagina.