Meld plaatselijke PFAS-knelpunten bij het PFAS Interventieteam

13-01-2020

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken om samen met lokale partijen een aantal hardnekkige PFAS-knelpunten ter plaatse te helpen oplossen. Door de verruimde PFAS-normen komt weliswaar het werk in onder andere de bouw langzaam weer op gang, maar veel projecten liggen helaas nog steeds stil. De focus ligt nu op (beeldbepalende) knelpunten, waar grote belangen mee gemoeid zijn, bijvoorbeeld rond een groot bouw-, weg- of baggerproject, en die het liefst ook elders in het land spelen. Dan kunnen immers ook anderen met de gevonden aanpak aan de slag.

 

Meldpunt

De verruimde PFAS-regels bieden vaak meer mogelijkheden dan gedacht, maar soms is meer nodig. Als het niet lukt om in een gemeente de zaak weer los te trekken, willen VNO-NCW en MKB-Nederland en VNG met het Rijk betere landelijke afspraken maken om gemeenten en bedrijven meer mogelijkheden te geven. Zij roepen daarom branche- en regionale organisaties op om problemen bij bijvoorbeeld lokale lozingsvergunningen, dichtblijvende diepe plassen of niet-actuele bodemkwaliteitskaarten te melden bij pfas-interventieteam@vnoncw-mkb.nl. Noem in uw e-mail steeds de gemeente waar het knelpunt speelt, het precieze probleem, om welk belang het gaat, met wie is gesproken en waarom het knelpunt maar niet wordt opgelost.