Meeste lidstaten nog niet klaar voor privacywet EU

29-01-2018

De nieuwe Europese wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens treedt over ruim honderd dagen in werking, maar alleen Oostenrijk en Duitsland hebben de benodigde regels op orde. Dat zegt de Europese Commissie, die de overige lidstaten aanspoort om haast te maken.

 

De landen moeten zorgen dat hun toezichthouders voldoende zijn toegerust op de nieuwe wet. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Brussel stelt er in totaal 3,7 miljoen euro voor beschikbaar, ook voor training en databeschermingsspecialisten. Dit soort functionarissen worden namelijk verplicht voor grote bedrijven.

 

Wetgeving gegevensbescherming

In 2016 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Op 25 mei moet iedereen aan de wetgeving voldoen. Overheden, bedrijven en andere instanties worden verplicht om aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen. Ook moeten ze kunnen uitleggen hoe zij die gebruiken en beveiligen. De wetgeving geldt ook voor bedrijven die buiten Europa gevestigd zijn, maar wel Europese gebruikers hebben, zoals Facebook.

 

Boete

De nationale toezichthouders kunnen boetes opleggen als bedrijven de AVG overtreden. De boete kan oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf. Een toezichthouder kan daarnaast aanvullende eisen stellen aan de bedrijfsvoering van de overtreder.