Meer verlof voor partner bij geboorte baby

04-10-2018

 Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder vanaf begin volgend jaar een hele week vrij. Nu is dat nog twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners na de komst van een baby verder uitgebreid, tot maximaal zes weken. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Koolmees van Sociale Zaken.

 

Zes weken

Nu krijgen partners na de geboorte van een baby twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Dat geboorteverlof wordt vanaf 1 januari 2019 vijf dagen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. De verlofmogelijkheden voor partners worden zo fors verruimd, tot maximaal zes weken.

 

Meteen of later

De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling, bijvoorbeeld als de kraamverzorger net weg is of later. Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijf weken extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van het loon. Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd, namelijk van vier naar zes weken. De nieuwe wet WIEG moet ervoor zorgen dat meer en langer geboorteverlof voor partners steeds normaler wordt.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
MKB-Nederland en VNO-NCW staan afwijzend tegenover deze wet. In de eerste plaats duwt het de rekening van het extra verlof na een geboorte eenzijdig bij de werkgevers door de bus via directe loondoorbetaling en verhoging van de Aof-premie. Met name kleine werkgevers zijn hiervan de dupe. Dit terwijl de hele samenleving profiteert en het dan ook uit de algemene middelen gefinancierd had moeten worden.
Daarnaast maakt de WIEG zaken voor werkgevers en werknemers niet simpeler, maar introduceert het juist weer een nieuwe regeling in een verlofstelsel dat al complex is. In de SER is eind vorig jaar een goed alternatief ontwikkeld dat gedragen wordt door werkgevers, vakbonden en kroonleden. Dit voorstel gaat uit van een simpeler verlofstelsel voor werkgevers en werknemers en draagt beter bij aan de doelstelling om de arbeidsparticipatie van vrouwen op een hoger niveau te krijgen.