Meer bedrijven aan de slag met Duurzame Ontwikkelingsdoelen

10-12-2018

Steeds meer Nederlandse bedrijven werken actief aan de Doelen voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van het Global Compact Netwerk Nederland (GCNL). Van de aangesloten bedrijven is nu 89 procent actief bezig, tegen 68 procent een jaar eerder.

 

Innovaties nodig

Het is de bedoeling om in 2030 de zeventien duurzame doelen te realiseren. Daarvoor is onder andere nodig dat de marktvraag naar duurzame producten en diensten sneller groeit en dat de doelen meer een integraal onderdeel worden van het onderwijsprogramma. Ook zijn innovaties nodig op het gebied van klimaat, energie, circulaire economie en digitalisering. Nederland doet het goed wat de delen betreft, maar wel heeft het nog een achterstand op het gebied van klimaat, hernieuwbare energie en het aandeel vrouwen op leidinggevende posities.

 

Groene Groeiers

De voortgangsrapportage 'Bedrijven op weg naar 2030' is onlangs gepresenteerd. De organisatie was in handen van GCNL en het netwerk Groene Groeiers van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Dat netwerk vertegenwoordigt 265 bedrijven die investeren in de ontwikkeling van circulaire businesscases en de energietransitie.

 

Lees meer over de bedrijfspraktijk en de doelen voor duurzame ontwikkeling.