Meer banen voor kwetsbare jongeren

20-02-2017

Het kabinet, gemeenten en het UWV willen in twee jaar tijd 28.500 jongeren die op eigen kracht niet aan de slag kunnen komen, aan een baan helpen. Dat zijn er 5500 meer dan eerder gedacht. Het kabinet heeft namelijk de ambities naar boven bijgesteld, nu het eerste jaar waarin deze hulp geboden werd succesvol is verlopen. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken in Utrecht gezegd tijdens de opening van de werkweek 'Matchen op werk' voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

 

'Matchen op Werk'

Tijdens de week 'Matchen op werk' waren er in het hele land meer dan vijftig koppelingsevenementen: ontmoetingen tussen jongeren, werkgevers, gemeenten en het UWV. Die moeten banen opleveren voor jongeren die het zelf niet voor elkaar krijgen om werk te vinden. Juist bij een ontmoeting kunnen deze jongeren laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. Dat is namelijk niet altijd te zien in een papieren sollicitatie.

 

Hoewel de jeugdwerkloosheid op het laagste niveau in ruim vijf jaar is, vinden niet alle jongeren even makkelijk werk. Zij hebben geen of de verkeerde opleiding of hebben een uitkering, zij hebben minder sociale vaardigheden of een beperkt netwerk of zij laten weinig zien op hun cv. Ook moeten ze opboksen tegen vooroordelen of hebben ze last van discriminatie.

 

Niet-westerse migranten

Niet-westerse migranten hebben het extra lastig op de arbeidsmarkt. Ze zijn ruim twee keer zo vaak werkloos als andere jongeren, ondanks dat ze het steeds beter doen op school. Zij groeien vaker op in achterstandsbuurten, waar veel mensen laagopgeleid of werkloos zijn. Daardoor hebben ze meer moeite om een goede studiekeuze te maken en hebben ze een beperkt netwerk. Ook hebben zij vanwege hun afkomst of woonadres last van vooroordelen of discriminatie.

 

Steun in de rug

"Alle jongeren verdienen een eerlijke kans op werk", zei minister Asscher van Sociale Zaken. "Hoe hard de economie ook weer groeit, er zijn jongeren die het niet in hun eentje redden. Wij willen ze daarom een handje helpen, een steuntje in de rug geven. Het begint vaak met elkaar in de ogen kijken en dat gebeurt deze week in het hele land. Tijdens zo'n ontmoeting draait het om wie je bent en wat je kan. Dat is voor veel jongeren een mooie opstap naar hun eerste baan."