Leegstand stijgt plotseling weer

22-07-2019

Tussen 2015 en 2019 daalde de leegstand in Nederland, maar daar is nu een einde aan gekomen. In de afgelopen vier jaar sloten veel winkels hun deuren, terwijl de leegstand toch daalde. Het aantal leegstaande panden steeg van 14.775 op 1 januari naar 15.445 op 1 juli. Dat blijkt uit een onderzoek van retailonderzoeker Locatus.

 

De belangrijkste reden is dat veel vrijgekomen panden omgebouwd zijn naar woningen of ingevuld werden door horeca. In heel 2018 hebben bijna tweeduizend retailpanden een niet-retailfunctie gekregen. In de eerste helft van dit jaar waren dat er minder dan driehonderd. Mogelijk staat de markt nu voor grotere uitdagingen om de ombouw door te zetten.

 

Middelgrote centra

Middelgrote centra (hoofdwinkelgebieden, kernverzorgende centra groot en binnenstedelijke winkelstraten) krijgen opnieuw de hardste klappen. In stadsdeelcentra is de leegstand overigens niet sterk gestegen. De polarisatie, die al jaren plaatsvindt, is dus in de eerste helft van dit jaar alleen maar sterker geworden.

Sinds begin 2015 daalde de leegstand, ondanks een afname van het aantal winkels. De grootste leegstandsproblemen leek de markt daarmee zelf op te lossen door leegkomende winkels te vullen met horeca of een niet-consumentgerichte functie. In de eerste helft van dit jaar lijkt deze trend zich te keren en loopt de leegstand weer op. Er lijken dus extra acties nodig om de opnieuw oplopende leegstand tegen te gaan.

 

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland

Van belang blijft dat winkelleegstand en ook het toewerken naar aantrekkelijke binnensteden op de agenda blijft staan van gemeenten en provincies. Transformatie van winkelgebieden naar nieuwe functies als wonen, goede lokale publiek-private samenwerking en het terugdringen van plancapaciteit voor nieuwe winkels moeten daarbij voorop staan.