Lage btw-tarief gaat van 6 procent naar 9 procent

17-12-2018

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met het voornemen van het kabinet het lage btw-tarief van 6 procent te verhogen naar 9 procent (onderdeel van het Belastingplan 2019). Eerder was er ook een meerderheid in de Tweede Kamer voor. Het nieuwe tarief gaat in per 1 januari 2019.

 

Nu voorbereiden

Het is belangrijk dat ondernemers zich nu al voorbereiden op de verhoging van het btw-tarief. Het nieuwe tarief heeft namelijk invloed op de administratie, de prijzen van goederen en diensten, de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang van 2018 naar 2019.  

 

Kas- of factuurstelsel

Het moment waarop de btw is verschuldigd, bepaalt welk btw-tarief van toepassing is. Op welk moment dat is, hangt af van het stelsel dat de ondernemer toepast voor de btw-administratie. In Nederland is dit het kasstelsel of het factuurstelsel. Het kasstelsel geldt voor ondernemers die voornamelijk goederen of diensten leveren aan particulieren. Zij berekenen de btw op basis van kas- en bankadministratie. Zij zijn btw verschuldigd als zij de inkomsten hebben ontvangen, bijvoorbeeld op de bankrekening of in de kas. In het kasstelsel moet het tarief van 6 procent toegepast worden op de vergoedingen die in 2018 zijn ontvangen. Voor de vergoedingen in 2019 geldt het 9 procenttarief.    

Het factuurstelsel geldt voor ondernemers die goederen of diensten leveren aan ondernemers of aan rechtspersonen die geen ondernemer zijn. Voorbeelden zijn verenigingen of stichtingen. In het factuurstelsel bepaalt het tijdstip waarop de ondernemer de factuur uitreikt of uiterlijk had moeten uitreiken welk btw-tarief geldt. De factuur moet uitgereikt zijn vóór de vijftiende dag volgend op de maand waarin de prestatie is verricht.

Let op! In sommige gevallen gelden aangepaste regels voor factureren.

Lees meer over