Kredietmaatregelen verruimd wegens coronavirus

18-03-2020

Om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten, stelt de overheid een tijdelijke faciliteit onder de BMKB in (hierin wordt onder andere het garantiepercentage verhoogd van 50 naar 75 procent). Financiers (met name banken) kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

 

Garantiebudget verhoogd

Verder wordt Qredits, dat op de Nederlandse markt een unieke positie heeft als verstrekker van microkredieten, in staat gesteld om de door de coronaproblematiek geraakte ondernemingen te ondersteunen Ook zet het kabinet de GO-regeling in om ook middelgrote en grote bedrijven te ondersteunen die  problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Het garantiebudget wordt daarvoor verhoogd van 400 miljoen tot 1,5 miljard euro (waarbij een garantiepercentage van 50 procent geldt) en de maximale GO-faciliteit per onderneming wordt substantieel verhoogd van 50 miljoen naar 150 miljoen euro.

 

Binnen een week

Deze verruimingen worden binnen een week ingevoerd. Tot slot wordt per 18 maart voor land- en tuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen de  regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) tijdelijk verruimd.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland: Met deze maatregelen stelt het kabinet de banken in staat sneller over te gaan tot kredietverlening. De maatregelen vallen of staan wel bij snelle in- en uitvoering. We zien dat alle partijen daar keihard aan werken. Zo zijn bij de banken nu aparte BMKB-C loketten geopend. Hier kunt u de verschillende loketten zien.
VNO-NCW en MKB-Nederland blijven permanent in overleg met EZK en de banken over de wijze waarop de BMKB wordt geïmplementeerd en de kredieten snel landen bij de ondernemer. Kleinere kredieten vragen daarbij extra aandacht. Ook zou gekeken moeten worden of de MKB-toets voor de BMKB niet belemmerend werkt voor allerlei ondernemingen die in een holdingstructuur opereren.
VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten ervoor het garantiepercentage in de GO minimaal gelijk te trekken met dat van de BMKB (75 procent). Het gaat hier om een zeer risicovolle vorm van overbruggingsfinanciering. Wij pleiten ervoor de voortoets van RVO of versneld of achteraf uit te voeren. Ook zou zoveel mogelijk met bevoorschotting gewerkt moeten worden.