Kosten bij ontslag voor werkgevers omlaag

14-11-2016

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding, maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

 

Compensatie

Vakbonden, werkgevers, coalitiepartijen en kabinet concludeerden onlangs dat de doelen van de Wet werk en zekerheid breed worden gedragen, maar dat de wet op onderdelen aanpassing behoeft om die doelen te bereiken. Zo zal de werkgever uit het Awf een compensatie krijgen voor de vergoeding die hij verschuldigd is bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de zorgen die er zijn over de optelsom van financiële verplichtingen voor langdurig zieke werknemers. Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

 

Transitievergoeding

Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Eerder dit jaar kregen de sociale partners al de mogelijkheid per cao af te wijken van de ketenbepaling bij seizoenswerk.