Koolmees: werk snelste weg naar integratie

05-04-2018

Betaald werk is de snelste weg naar integratie en meedoen in de Nederlandse samenleving. Dat geldt zowel voor nieuwkomers als voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Daarom krijgt werk een centrale plek in het integratie- en inburgeringsbeleid.

 

In veel sectoren dreigen of zijn bovendien tekorten aan werknemers. Daarom is dit het moment om hiermee aan de slag te gaan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer over het programma Verdere Integratie Arbeidsmarkt.

 

Ideeën uitproberen

De komende tijd wil Koolmees samen met onder andere gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen hiervoor kansrijke ideeën en aanpakken gaan uitproberen en uitbreiden. Zo komt er een online platform waarop gemeenten en relevante partijen uit de gemeenschappen informatie kunnen uitwisselen. Verder starten op vijftien middelbare beroepsopleidingen programma's die erop gericht zijn om gelijke kansen te creëren, te leren netwerken en stagediscriminatie tegen te gaan. Ook worden er met werkgevers leerwerktrajecten opgezet, vooral daar waar tekorten aan werknemers zijn.