Keurmerk voor trainings- en opleidingsbranche

02-10-2017

De brancheorganisatie voor training en opleiding NRTO heeft een keurmerk in het leven geroepen als erkenning van kwaliteit en vakmanschap. De keuring door een onafhankelijke instantie is streng genormeerd. Leden van de NRTO moeten naast de eventuele wettelijke vereisten ook voldoen aan de eisen van het keurmerk.

 

Leren in ontwikkeling

Leren gebeurt niet meer alleen op school. Werk en techniek ontwikkelen zich immers razendsnel, maar de wereld zelf verandert ook. Voor steeds meer werkenden en werkzoekenden is daarom vaak bijscholing en soms zelfs omscholing nodig. Als zij op zoek gaan naar een professionele en kwalitatief goede opleider, kunnen zij nu kijken naar het NRTO-keurmerk. Dat staat voor adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten, deskundige opleiders en trainers en transparantie van producten en diensten van opleiders.

 

Gedragscode

Naast het NRTO-keurmerk onderschrijven leden de gedragscodes en hanteren zij de NRTO-voorwaarden voor het zakendoen met consumenten. Ook voor de zakelijke markt heeft de NRTO voorwaarden beschikbaar. Daarnaast zijn de leden aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken van de Consumentenbond.

 

Kijk voor meer informatie op www.nrto.nl/leden, e-mail naar keurmerk@nrto.nl

of neem contact op via 030 - 267 3778.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Dit vinden wij een goede ontwikkeling. Zo wordt het voor consumenten (inclusief de zakelijke markt) gemakkelijker om een goede keuze te maken uit het aanbod aan particulier onderwijs.