Kabinet zet eerste stap in bescherming telecomnetwerken en 5G

08-07-2019

Leveranciers van diensten en producten in de kritieke onderdelen van het telecomnetwerk krijgen extra hoge eisen waar hun producten en diensten aan moeten voldoen. Op deze manier wordt de kwetsbaarheid van misbruik verder verminderd. De noodzakelijke aanscherpingen van de netwerken zullen worden vastgesteld. Dat is een van de maatregelen die het kabinet neemt om spionage en sabotage via internet tegen te gaan en zo goed, snel en veilig internet te behouden.

 

Spionage en sabotage

Goed, snel en veilig internet is onmisbaar in de Nederlandse economie en voor het Nederlandse bedrijfsleven. De sterke positie van Nederland als digitaal koploper binnen de Europese Unie wil het kabinet behouden. Tegelijkertijd blijkt uit recente jaarverslagen van de diensten en het Cybersecuritybeeld Nederland dat de dreiging van spionage en sabotage permanent aanwezig is. Deze zorgen zijn ook meer specifiek de afgelopen tijd geuit over de uitrol van 5G.

 

Europese samenwerking

De huidige netwerken zijn aangemerkt als vitaal proces en de continuïteit en beschikbaarheid zijn van cruciaal belang voor ons bedrijfsleven en de maatschappij. Op basis van een risicoanalyse worden de telecomaanbieders verplicht om aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen om de weerbaarheid tegen de dreiging vanuit landen te verhogen. Europese samenwerking in de beveiliging van het 5G-netwerk en maatregelen nemen is noodzakelijk. Het kabinet steunt dan ook een gezamenlijke Europese aanpak, zoals internationale wetgeving, coalitievorming of internationale ontwikkeling van normen en standaarden.

 

Continu ontwikkelingen

Een structurele aanpak is nodig omdat er continu ontwikkelingen zijn in het dreigingsbeeld en technologische ontwikkelingen binnen de telecomsector razendsnel gaan. In samenwerking met de telecomaanbieders wordt een structureel proces ingericht waarbij zo veel mogelijk rekening gehouden wordt met bedrijfseconomische aspecten, voor zover de nationale veiligheid hierdoor niet in het geding komt.