Kabinet wil meer balans in internationalisering hoger onderwijs

09-09-2019

Het kabinet wil de regels om niet-Nederlandstalig onderwijs aan te bieden herzien, het minimale instellingscollegegeld voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verhogen en de mogelijkheid voor een capaciteitsbeperking (numerus fixus) voor anderstalige trajecten van opleidingen invoeren. Daarmee wil het meer balans brengen in de internationalisering in het hoger onderwijs. De maatregelen maken deel uit van het Wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid.

 

Balans

"Internationalisering in het hoger onderwijs is een groot goed en draagt bij aan de wetenschap, economie en arbeidsmarkt. Dat moet zo blijven", schrijft minister Van Engelshoven (Onderwijs). "Maar onderzoek laat zien dat de groei van het aantal Engelstalige opleidingen en internationale studenten dusdanig is dat het hoger onderwijs te veel onder druk komt te staan. Zo bestaat de kans dat het stelsel op termijn deze instroom niet meer aankan en komt niet alleen de financiering ervan onder druk, maar ook de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor Nederlandse studenten. Ik neem daarom maatregelen om de onderwijskwaliteit en de toegankelijkheid te bewaken en de internationalisering in het hoger onderwijs meer in balans te brengen."

 

Taal en taalvaardigheid

Het onderzoek toont aan dat de groei van het aantal Engelstalige opleidingen en internationale studenten negatief kan uitpakken voor de beheersing van de Nederlandse taal van studenten. De minister wil deze trend keren. In de wet staat nu dat instellingen de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands moeten bevorderen onder Nederlandstalige studenten. In het voorstel verruimt Van Engelshoven deze wet, zodat instellingen ook de taak krijgen om buitenlandse studenten de kans te geven te werken aan hun uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.

 

Dat moet de binding van studenten met de (regionale) samenleving en arbeidsmarkt vergroten en de ontwikkeling van Nederlands als academische taal verstevigen. Voor internationale studenten vergroot het bovendien de blijfkans, wat positief is voor de arbeidsmarkt. Het kabinet wil ook vastleggen dat instellingen die een substantieel deel van een opleiding in een andere taal dan het Nederlands willen verzorgen, moeten aantonen dat dit meerwaarde heeft voor de student.

 

Numerus fixus

In het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat een studentenstop (numerus fixus) niet hoeft te gelden voor een gehele bachelor- of associate degree-opleiding, maar mogelijk wordt voor een anderstalig traject binnen de opleiding waar een capaciteitsprobleem is. Hierdoor blijft de toegankelijkheid van de Nederlandstalige variant gegarandeerd. Daarnaast regelt de wet dat de minister voortaan toestemming moet geven om een numerus fixus in te stellen.