Kabinet werkt met Consumentenagenda aan verbetering consumentenrecht

18-11-2019

Het kabinet stuurt het wetsvoorstel Telemarketing, waarin het huidige opt-out-systeem (ongevraagd commercieel bellen) vervangen wordt door een opt-in-systeem (alleen bellen na toestemming), binnenkort naar de Raad van State. Daarnaast wil het ministerie van Economische Zaken consumenten via een campagne bewustmaken van de risico's van directe import, zoals onveilige producten, en wil het de positie van de digitale consument versterken rondom het zogenoemde internet der dingen.

 

Dat zijn enkele afspraken in de Consumentenagenda, waarvan staatssecretaris Keijzer de voortgangsbrief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het ministerie wil de kennis over consumentenrecht bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf vergroten.

 

Chinese internetbedrijven

Keijzer heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies gevraagd over directe inkoop uit derde landen, oftewel over consumenten die rechtstreeks bij Chinese webshops bestellen. Deze Chinese internetbedrijven bieden vaak geen goede consumentenbescherming en hun producten voldoen niet aan de Europese regels, waardoor het gelijke speelveld verstoord wordt.

 

Directe inkoop

Daarnaast wil het ministerie consumenten via een campagne bewust maken van de risico's van directe import, zoals onveilige producten. Ook gaat het ministerie met internetplatforms Beslist.nl, Booking.com, bol.com, Marktplaats, Peerby, Primephonic, SnappCar, Thuisbezorgd.nl, TicketSwap en Whoppah aan de slag met consumentenvertrouwen in online producten en diensten. Zij willen in het voorjaar van 2020 gezamenlijk een leidraad ontwikkelen aan de hand van goede praktijkvoorbeelden.

 

Slimme apparaten

Tot slot moet de positie van de digitale consument rondom het internet der dingen sterker worden. In 2020 zijn naar verwachting 20,4 miljard apparaten verbonden met het internet. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017. De snelle groei van deze markt voor bijvoorbeeld slimme tv's of wasmachines biedt consumenten voordelen, maar vaak is nog onduidelijk wat zij in de praktijk mogen verwachten van een slim apparaat en waar zij terechtkunnen als het apparaat niet meer goed functioneert. Deze onduidelijkheid moet worden weggenomen.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij steunen de Consumentenagenda van de staatssecretaris, hoewel een aanpassing van de wet Telemarketing niet per se nodig was. We zijn blij dat klantcontact aan zelfregulering wordt overgelaten. Ook staan wij achter de SER-adviesaanvraag 'Directe import uit derde landen', waaraan we een actieve bijdrage zullen leveren.