Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen

11-11-2019

Met de maatregelen uit het klimaatakkoord kan Nederland de opgave om de CO2-uitstoot met 48,7 megaton te verminderen waarmaken, maar tegelijkertijd is er nog werk te verzetten om alle klimaatdoelen te halen. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken in een brief waarmee hij de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) aanbiedt aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich daarin op het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de effecten van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet heeft doorgerekend.

 

Prognose toegenomen

Sinds de start van de gesprekken over het klimaatakkoord is de prognose van de CO2-uitstoot in 2030 toegenomen, zo blijkt uit de KEV. Dat komt door verschillende factoren, waaronder de economische groei. Bij de huidige prognoses zal Nederland extra CO2-uitstoot moeten verminderen om het doel van 49 procent reductie in 2030 te realiseren.

 

Klimaatdoelen 2020

Uit de KEV 2019 blijkt verder dat de opdracht van 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 aanzienlijk dichterbij is gekomen. Afgelopen januari lag er nog een opgave 9 megaton CO2-reductie. Het kabinet concludeert aan de hand van de KEV 2019 dat het gat is teruggebracht tot 2 megaton. Daarnaast is er een flinke versnelling in de productie van hernieuwbare energie. De verwachting is dat het aandeel hernieuwbare energie tussen 2017 en 2020 met 70 procent toeneemt. Met deze versnelling kan Nederland zijn klimaatdoel voor 2023 halen, maar het doel voor 2020 niet.

 

Extra maatregelen

Wiebes kondigt daarom extra maatregelen aan. Het kabinet wil vooral particulieren en bedrijven verleiden om klimaatmaatregelen te nemen. Daarom komt er onder andere een subsidieronde voor projecten in hernieuwbare energie via de zogeheten SDE+. Ook komt er nog dit jaar 60 miljoen euro extra subsidie voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers. Verder wil het kabinet de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen van de overheid, scholen en bij particulieren versnellen. Aanvullend hierop blijft het kabinet actief zoeken naar maatregelen om de doelen voor 2020 te realiseren.