Kabinet benoemt speerpunten beleid voor startups en scale-ups

14-01-2019

De doelstelling van het kabinet dat het Nederlandse ecosysteem voor startups en scale-ups het sterkste wordt binnen Europa en wereldwijd een top-5 positie heeft, is behaald. De uitgangspositie van Nederland is goed, maar om de positie te verbeteren is een samenhangende aanpak noodzakelijk. In een Kamerbrief schrijft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de speerpunten daarvoor:

 

- Toegang tot talent: startups en scale-ups hebben behoefte aan technisch, digitaal vaardig en ondernemend personeel. Er is vooral een groot tekort aan programmeurs. Onder andere het Techniekpact en ondernemerschapsonderwijs moeten dat tekort aanpakken. Verder moeten er betere beloningsopties voor medewerkers komen, bijvoorbeeld aandelenopties als loon, en moet er van talent van buiten Nederland aangetrokken worden.

 

- Toegang tot kapitaal: voor startups en scale-ups is het cruciaal dat er voldoende kapitaal beschikbaar is om te groeien. Dit is nog altijd een knelpunt. Investeringsinstelling Invest-NL kan vanaf dit jaar een belangrijke rol spelen bij risicovolle investeringen van ondernemingen, bijvoorbeeld in de ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën of in oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

 

- Toegang tot kennis en technologie: startups zijn een belangrijke manier om nieuwe (technologische) kennis van universiteiten, hogescholen en instellingen voor toegepast onderzoek verder te ontwikkelen en te commercialiseren. Met de universiteiten is afgesproken dat zij kennisbenutting stimuleren om maatschappelijke en economische impact te vergroten. In het beleid voor onderzoek en innovatie zal meer aandacht komen voor de impact ervan. Twee voorbeelden hiervan zijn de Nationale Wetenschapsagenda, die kennis teruggeeft aan de maatschappij, en het nieuwe missie gedreven innovatiebeleid. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de verschillende kennisinstellingen gestimuleerd met de Thematische Technology Transfer-regeling.

 

- Toegang tot (inter)nationale netwerken: om te groeien hebben startups klanten, partners, financiers en adviseurs nodig. Een goed netwerk is voor ondernemers belangrijk om met hen in contact te komen. Het platform StartupDelta en het COSTA-programma van VNO-NCW en MKB-Nederland helpen daarbij. Op internationaal gebied helpt de overheid onder andere met innovatie attachés en startup-missies naar internationale beurzen.

 

- Toegang tot de overheid: startups hebben behoefte aan een goede dienstverlening en ondersteuning door de overheid. Daarnaast kan de overheid een interessante eerste klant zijn voor startups. Het kabinet wil daar een rol in spelen, onder andere door bestaande regels en het instrument Small Business Innovation Research te verbeteren.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij vinden het belangrijk dat het kabinet aandacht heeft voor startups en scale-ups. Deze bedrijven zijn, net als het andere midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf, belangrijk voor de Nederlandse economie. Wij zien uit naar de uitvoering van de kabinetsplannen en wij helpen graag mee om het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem te verbeteren, zoals met het COSTA-programma.