Internetconsultatie Wetsvoorstel aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

08-07-2019

Om aardwarmte op te sporen en te winnen komt er een eigen vergunningenregime, uitgaande van een toewijzing van een zoekgebied, een startvergunning en een vervolgvergunning. Nieuw is dat onder één vergunning zowel mag worden opgespoord als tijdelijk mag worden gewonnen. Verder worden de vergunningen gekoppeld aan de vraag naar warmte. Dat staat in het Wetsvoorstel aanpassing vergunningstelsel aardwarmte. Tot en met 20 juli kan iedereen reageren op het wetsvoorstel.

 

Aardwarmte

Aardwarmte of geothermie is warmte uit de diepe ondergrond (dieper dan 500 meter). Daarbij geldt het principe: hoe dieper, hoe warmer het water. Energie die wordt gewonnen uit de bovenlaag van de aarde tot 500 meter diepte, heet bodemenergie. Winning van ondiepe aardwarmte vindt plaats op dieptes tussen circa 500 en 1250 meter; winning van diepe aardwarmte op dieptes tussen globaal 1250 en 4000 meter. Winning van warmte uit aardlagen dieper dan 4000 meter wordt meestal aangeduid als ultra diepe aardwarmte of ultra diepe geothermie.

 

Reguleren en versnellen

Het wetsvoorstel introduceert enerzijds een methode om aardwarmte te reguleren en anderzijds een aantal versterkings- en versnellingsmaatregelen. Het wetsvoorstel gaat uit van een systematiek waarbij een bedrijf dat aardwarmte wil winnen eerst een zoekgebied aanvraagt. Daarin kan het onderzoek doen. Op basis daarvan kan het bedrijf subsidie aanvragen en zijn financiering en zijn technische organisatie verder regelen.

 

Eén vergunning

Voordat er gestart kan worden met boren, testen en de eerste periode van winning, moet het aardwarmtebedrijf een startvergunning aanvragen. Boren, testen en een korte periode van winnen worden met het wetsvoorstel onder één vergunning gebracht. Bij aardwarmte is een korte periode van winning nodig om de productie te optimaliseren en gegevens te verzamelen om een goede aanvraag voor de vervolgvergunning in te kunnen dienen. Tot slot moet de vergunninghouder een vervolgvergunning aanvragen met het oog op de definitieve vaststelling van het winningsgebied en de winningsactiviteiten.

 

Zie hier om te reageren.