Internetconsultatie over wijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES

08-07-2019

De Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb), de Wet volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet vrom BES) en de Wet financiën openbare lichamen BES (Wet fin Bes) worden gewijzigd. Deze wetswijzigingen zijn voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Tot en met 15 augustus is het mogelijk te reageren op deze wetswijzigingen.

 

Betaalbaar drinkwater

Met de wijziging van de Wedb wordt voor kleinverbruikers de betaalbaarheid van drinkwater gegarandeerd. De wijziging van de Wet vrom BES en Wet fin BES biedt de juridische grondslag om een afvalwaterheffing in te voeren en wordt de grondslag voor het stellen van milieuregels voor bedrijven.

 

Doel hiervan is een betrouwbare, duurzame en stabiele drinkwatervoorziening die voor eenieder betaalbaar en daarmee toegankelijk is. Daartoe worden lagere tarieven ingevoerd voor kleinverbruikers. Voor zover de drinkwatertarieven niet kostendekkend zijn kunnen deze deels worden gecompenseerd door hogere tarieven voor meerverbruik, waar nodig ondersteund door subsidie.

 

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn afnemers van drinkwater en elektriciteit, drinkwater- en elektriciteitsbedrijven, huishoudens en bedrijven die afvalwater produceren, openbare lichamen in Caribisch Nederland en bedrijven (inrichtingen).

 

Kijk hier om te reageren.