Internetconsultatie over wijziging Activiteitenregeling milieubeheer 2020

09-12-2019

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer voor om die actueel, goed uitvoerbaar en naleefbaar te houden. De actualisatie gaat over de richtlijn over opslag van gevaarlijke stoffen (PGS 31), de NEN1059 over gasvoorzieningssystemen en het Handboek Immissietoets Water. Het gaat vooral om technische wijzigingen van de algemene normen waaraan bedrijven moeten voldoen.

 

Iedereen kan tot en met 16 januari via de website reageren op alle onderdelen van de wijziging van de Activiteitenregeling en de toelichting.

 

Lees hier de internetconsultatie.nl.