Internetconsultatie over actualiseren regels ruimtelijke ordening (Barro)

15-04-2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken houdt een internetconsultatie over een wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro vertaalt de nationale belangen uit de 'Structuurvisie infrastructuur en ruimte' naar juridische regels voor (lagere) overheden. Vanwege nieuwe beleidsontwikkelingen, zoals het Kustpact, wordt de regelgeving nu geactualiseerd.

 

Wijziging

De wijziging gaat over nieuwe regels om het Kustpact uit te voeren, over de Beleidsregels Grote Rivieren (voorzien van de meest actuele kaarten), over de mogelijkheid om civiele radars in het Nederlandse radarsysteem op te nemen en over de verwerking van onherroepelijke inpassingsplannen voor twee hoogspanningsverbindingen (aansluiting van de windparken op zee Borssele en Hollandse Kust Zuid).

 

Zodra de Omgevingswet in 2021 in werking treedt, vervalt het Barro. De regels van het Barro worden dan vervangen door het Besluit kwaliteit leefomgeving.

 

Reageren kan tot en met 28 april via www.internetconsultatie.nl/barro.

Lees meer over