Informatiemarkten over tijdelijk handelingskader PFAS

10-10-2019

Naast de PAS (stikstof) houdt ook de PFAS veel bedrijven van het werk. PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. PFAS zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en door emissies en incidenten, zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten ze nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater. Op veel plekken is de concentratie te hoog, waardoor grond- en baggerspecie niet mag worden verzet.

 

Het ministerie van IenW komt nu met een tijdelijk handelingskader om deze stagnatie waar mogelijk op te heffen, terwijl tegelijkertijd onverkort het uitgangspunt geldt dat risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden worden voorkomen.

 

Op 31 oktober en 4, 5 en 8 november organiseert IenW informatiemarkten over het tijdelijk handelingskader PFAS. Doel van de informatiemarkten is het tijdelijk handelingskader nader toe te lichten. De informatiemarkten zijn bedoeld voor ambtenaren van decentrale overheden (bijvoorbeeld beleidsmakers, handhavers en vergunningverleners) en bedrijfsleven (bijvoorbeeld grondverzetters, baggeraars, grondbanken en reinigers). Voor beide groepen zijn er bijeenkomsten.

 

De informatiemarkten zijn:

Eindhoven, 31 oktober 2019: Aristo Eindhoven
(Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven)

 

Rotterdam, 4 november 2019: Engels Rotterdam
(Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam)
 

Groningen, 5 november 2019: Van der Valk Groningen Hoogkerk
(Borchsingel 53, 9766 PP Eelderwolde)
 

Utrecht, 8 november 2019: Seats2Meet Utrecht
(Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht)
  

Meer weten?

De belangrijkste informatie over PFAS is te vinden bij de veelgestelde vragen over Grond en baggerspecie - PFAS.

Zie verder ook: 'PFAS in de bodem vraagt actie van decentrale overheden' (Infomil Perspectief 33). Of stuur een e-mail aan PFAS@congresbureau.nl.