ILT heeft onvoldoende zicht op verspreiding GenX

30-09-2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat er onvoldoende zicht is op de verspreiding van FRD, een stof die in coatings met GenX-technologie wordt gebruikt, in afvalstromen. Dat staat in het Vervolgonderzoek Afvalstromen Chemours 2019 dat staatsecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. FRD kan schadelijk zijn voor mens en milieu.

 

Gebrekkige informatie

Bij een onderzoek in 2018 trof de ILT de stof FRD aan bij afvalverwerker Suez Almelo. Het vervolgonderzoek richtte zich op de herkomst van de stof, maar de ILT kon de bron niet achterhalen, omdat er in de keten te weinig wordt gemeten. De ILT signaleert dan ook dat het delen van informatie bij (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen gebrekkig is. Dit moet worden verbeterd door meer aandacht te hebben voor deze stoffen in de gehele keten: van grondstofproductie tot en met de afvalverwijdering.

 

Afvaltransport

Sinds juni dit jaar heeft het Europese Chemicaliënagentschap de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek, waaronder FRD, aangemerkt als 'zeer zorgwekkende stof'. Dit zijn giftige stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. In het onderzoek werd ook het transport onder de loep genomen. Gebruikte tankwagens voor afvaltransport kunnen namelijk een eerder opgedane FRD-besmetting doorgeven bij volgende transporten. In de praktijk gaat dit om veel ritten van en naar een groot aantal bedrijven op verschillende locaties waar niet wordt gemeten op FRD. Hierdoor kan de verspreiding ongecontroleerd en ongemerkt plaatsvinden.

 

Kleine hoeveelheden

De wetgeving maakt het mogelijk dat niet altijd alle eigenschappen van een stof bekend hoeven te zijn als die stof wordt toegelaten. Ook hoeven bedrijven alleen informatie te delen over de aanwezigheid van FRD vanaf een bepaalde concentratie in een product. Dat maakt dat er bij lagere concentraties vaak geen zicht is op de aanwezigheid van FRD en dus ook niet op de verspreiding in de keten, terwijl bij lozingen of andere emissies wel degelijk veel lagere verplichtende normen van kracht zijn dan bij toelating.

 

Aanwezigheid FRD onbekend

Gebruikers van FRD, afvalverwerkers, transporteurs en tankreinigers weten vaak niet dat ze met FRD werken. Omdat lang niet altijd bekend is of FRD in producten voorkomt en geen passende maatregelen genomen worden om verspreiding van deze zeer zorgwekkende stof te voorkomen of te beheersen, komt FRD dus in de leefomgeving terecht. Ook het bevoegd gezag (provincies, gemeenten) heeft dus geen overzicht. Alleen als alle partijen in de keten passende maatregelen nemen kan de verspreiding ervan worden voorkomen en beheerst.

 

Afvalsituatie Chemours

Het ILT-rapport beschrijft de huidige afvalsituatie van Chemours. Ten opzichte van 2018 is de afvalsituatie bij Chemours verbeterd, mede doordat het bevoegd gezag heeft gehandeld. Chemours loost veel minder GenX dan in het verleden en moet nu beter inzicht geven in de afvalstromen. Ook bij de export van de te recyclen afvalstroom naar de VS, vragen de autoriteiten aldaar om meer informatie om het recyclingproces beter te kunnen beoordelen.

 

Voor rapport en infographic zie www.ilent.nl.

Lees meer over