Historische daling gewerkte uren

15-05-2020

Het aantal gewerkte uren is historisch sterk gedaald sinds het begin van de lockdown, zo heeft het Centraal Planbureau becijferd. Eind maart werd er gemiddeld 13 procent minder uren per week gewerkt dan begin van die maand. In april is deze daling gestabiliseerd. Deze daling is groter dan in voorgaande recessies.

 

Zelfstandigen oververtegenwoordigd

Vooral in de horeca, detailhandel, vervoer en cultuur daalde het aantal gewerkte uren sterk. Bij zelfstandigen, die oververtegenwoordigd zijn in deze sectoren, was de daling sterker dan bij werknemers. Verder daalde het aantal gewerkte uren van vrouwen meer dan dat van mannen, waardoor het verschil in arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen weer toeneemt.

 

Steun goed voor werkgelegenheid van 20 procent werkenden

Het aantal werkzame personen is niet veel kleiner geworden, dankzij de steunmaatregelen van de overheid zoals de NOW en de Tozo. 114 duizend bedrijven hebben voor 1,7 miljoen werknemers een aanvraag gedaan voor doorbetaling van loonkosten. En 350 duizend zelfstandigen hebben overbrugging aangevraagd. Dat betekent dat de werkgelegenheid van ruim 20 procent van de 9,5 miljoen werkenden in Nederland op dit moment financieel wordt ondersteund door de overheid. Het CPB vergelijkt de Nederlandse cijfers met de Verenigde Staten, waar geen maatregelen zijn. Daar is de werkloosheid in april al opgelopen tot 15 procent.

 

Werkloosheid zal sterk oplopen

Bepaalde contactbeperkende maatregelen zullen nog lang van kracht zijn. De werkloosheid zal als gevolg hiervan sterk gaan oplopen, zowel door een dalende vraag naar arbeid als door een grote verschuiving van personeel van krimpende naar andere sectoren, zo verwacht het Planbureau. De precieze omvang daarvan is nog onbekend. Het CPB gaat daarom maandelijks rapporteren over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

 

Download hier de publicatie Arbeidsmarkt: sterke daling gewerkte uren.