Het Versnellingshuis organiseert matchmakingsdag

29-06-2020

Het Versnellingshuis, het netwerk platform voor circulair ondernemen in Nederland, organiseert op 9 juli een 'Meet & Match'. Hier kunt u uw circulaire vraag stellen aan de experts van Het Versnellingshuis. Ook heeft u de gelegenheid om andere circulaire ondernemers te leren kennen, gekoppeld te worden aan een expert en hulp te krijgen bij het indienen van uw aanvraag.

 

Vragen formuleren

Na een plenaire introductie gaan de deelnemers in kleine groepjes uiteen om hun hulpvraag helder en concreet te krijgen. De casemanagers en versnellingspartners van Het Versnellingshuis gaan met u in gesprek en helpen u bij het formuleren van een goede vraag. Na een korte pauze volgt de break-out sessie. Hierin wordt uw vraag besproken en waar mogelijk (deels) beantwoord. U krijgt advies en als het kan wordt er meteen naar een match gezocht. Aan het einde van de online sessie vindt een plenaire terugkoppeling plaats.

 

Voor wie

Deze dag is bedoeld voor startups en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die een circulair businessmodel hebben of hun bestaande businessmodel meer circulair willen maken. Het Versnellingshuis biedt hulp bij de thema's subsidie en financiering, wet- en regelgeving, kennis, netwerk en partners.

 

Datum

Donderdag 9 juli van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

Plaats

Online.

 

Programma

- introductie

- intervisiesessies

- pauze

- break-outsessies – let's find your match!

- terugkoppeling en plenaire afsluiting

 

Aanmelden

U kunt u hier aanmelden.