Help mee de toepassingsrichtlijnen voor AI te beoordelen

07-10-2019

De High-Level Expert Group on AI, een groep experts die vanuit de Europese Commissie de toepassing van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) begeleidt, zoekt bedrijven die de richtlijnen om AI verantwoord toe te kunnen passen in de praktijk – de zogeheten Ethics Guidelines for Trustworthy AI –, te beoordelen.

 

Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor deze proef om de richtlijnen te testen. Wie zich aanmeldt, krijgt een vragenlijst die voor 1 december ingevuld moet worden. Daarnaast is er doorlopend de mogelijkheid om feedback te geven of ervaringen te delen via European AI Alliance.

 

Klik hier om u aan te melden voor deze pilotfase.