Havenbedrijf Amsterdam hoeft woningbouw niet te accepteren

13-05-2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Hembrug in Zaandam vernietigd. De gemeenteraad van Zaanstad wil het terrein in twintig jaar ontwikkelen tot een gemengd woon- en werkgebied met ruimte voor minimaal duizend woningen. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak kan dat alleen als in de toekomst blijkt dat voor deze woningen een aanvaardbaar geluidsniveau kan worden bereikt. Dat is nu niet het geval.

 

Bezwaren

Tegen het bestemmingsplan is een aantal bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Onder hen onder meer het Havenbedrijf Amsterdam en enkele bedrijven die gevestigd zijn op industrieterrein Westpoort in Amsterdam. Alle zijn bang dat de herontwikkeling van het Hembrugterrein ten koste gaat van hun eigen bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden.

 

Zeehavennorm

Het Hembrugterrein in Zaandam ligt binnen de geluidszone van industrieterrein Westpoort in het Westelijk Havengebied. Vanwege het geluid van dit industrieterrein heeft de gemeenteraad in het bestemmingsplan gebruikgemaakt van de zogenoemde zeehavennorm. Deze norm maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om woningen te bouwen met een maximale geluidsbelasting van 60 d(B)A. Een van die voorwaarden is dat het dan om een 'beperkte uitbreiding van bestaand woongebied' moet gaan.

 

Geen beperkte uitbreiding

Het bestemmingsplan maakt echter meer dan duizend woningen mogelijk, wat de Afdeling bestuursrechtspraak geen 'beperkte uitbreiding' vindt. Daarom mocht de gemeenteraad de zeehavennorm niet toepassen. Alle planonderdelen die woningen mogelijk maken kunnen daarom niet overeind blijven, want zonder die zeehavennorm is de geluidsbelasting op de nieuwe woningen te hoog. Hierdoor is de geplande ontwikkeling van het Hembrugterrein tot gemengd woon- en werkgebied niet meer mogelijk.

Lees meer over