Handreiking bedrijven op weg naar streefcijfer vrouwen aan top

06-03-2017

De vijfduizend Nederlandse bedrijven die onder de net verlengde Wet bestuur en toezicht vallen, krijgen van minister Bussemaker (Onderwijs) en voorzitter Hans de Boer van ondernemingsorganisatie VNO-NCW een brief en handreiking met informatie en tips over onder andere werving- en selectieprocedures, om hen te stimuleren en te inspireren om meer vrouwen in de top van hun bedrijf te krijgen. Alleen als deze bedrijven aan de slag gaan, kan het wettelijk streefcijfer van 30 procent worden gehaald.

 

Trage toename

De Commissie Monitoring constateerde in de Bedrijvenmonitor 2016 dat het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen weliswaar toeneemt, maar dat dit te traag gaat. Dat het aandeel stijgt, komt vooral door de acties bij de tweehonderd grootste bedrijven. Het beleid van Bussemaker en VNO-NCW heeft zich de afgelopen jaren dan ook juist op deze bedrijven toegespitst. De Commissie concludeert nu dat deze aanpak werkt en daarom breder kan worden ingezet en kan worden geïntensiveerd. De handreiking is hier een eerste stap in.

 

Evenwichtige vrouw-manverdeling

Onlangs heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de handhaving van het wettelijk streefcijfer voor een evenwichtige vrouw-manverdeling in het bestuur van ondernemingen. Dat betekent dat de vijfduizend ondernemingen die onder de Wet bestuur en toezicht vallen, moeten blijven streven naar een verdeling waarbij vrouwen ten minste 30 procent van de zetels in het bestuur en de raad van commissarissen bezetten en mannen ook ten minste 30 procent. De Wet bestuur en toezicht verplicht bovendien elke onderneming die niet voldoet aan het streefcijfer om in het jaarverslag uit te leggen waarom dat niet is behaald en op te nemen wat zij doet om dit wel te realiseren.

 

De handreiking staat op de website van Stichting Topvrouwen.