Handleiding nadeelcompensatie: sneller schadevergoeding

18-06-2018

Een nieuwe handleiding over nadeelcompensatie, de compensatie voor 'buitenproportionele schade' door infrastructurele werken, stelt dat ondernemers die dit soort schade lijden vergoed moeten worden als die schade uitkomt boven 8 tot 13 procent van hun omzet. Dat is een belangrijke doorbraak, omdat meer ondernemers dan in aanmerking komen voor nadeelcompensatie.

 

Verordening

In Nederland heeft slechts één op de tien gemeenten een verordening die regelt dat bedrijven een schadevergoeding krijgen bij nadeelcompensatie. Als er al een verordening is, dan krijgen bedrijven alleen maar schade vergoed die uitgaat boven 15 procent van hun omzet. De handleiding stelt de omzetdrempel tussen de 8 en 13 procent, afhankelijk van de kostenstructuur van een bedrijf.

 

Preventie

De handleiding besteedt ook aandacht aan hoe gemeenten met goede preventie de schade van wegomleidingen zo veel mogelijk kunnen beperken. Doel is dat veel gemeenten de handleiding overnemen, zodat meer gemeenten nadeelcompensatie uitkeren bij wegomleidingen en ondernemers meer kans maken op een vergoeding.

 

De handleiding wordt in de loop van volgende week openbaar.