Grote steden nemen leiding in ontwikkeling Smartcity Strategie

06-02-2017

De grote steden zien voor henzelf een leidende rol in de ontwikkeling van smart cities – steden die gebaseerd zijn op de nieuwste technologieën – en vragen hierin de steun van het Rijk. Dat staat in de Nationale Smartcity Strategie, een gezamenlijke strategie om de huidige en toekomstige maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Ruim 140 vertegenwoordigers van steden, bedrijven en kennisinstellingen hebben maandenlang samengewerkt aan deze strategie.

 

Hoogwaardige infrastructuur

Verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering, mobiliteit en de uitputting van grondstoffen zetten maatschappelijke systemen op z'n kop. Meer dan ooit is er behoefte aan hoogwaardige digitale infrastructuur voor een betere bereikbaarheid en luchtkwaliteit in steden, energiezuinige woningen en gebouwen en een gezonde leefomgeving. Dat maakt de ontwikkeling van smart cities voor alle Nederlanders relevant.

 

Gedeelde wensen

De grote steden hebben in een eerste reactie laten weten gezamenlijk aan de slag te willen met smart cities. Zij willen bijvoorbeeld graag experimenteren in living labs: innovaties en stedelijke toepassingen ontwikkelen én toetsen in diverse praktijksituaties, om ze vervolgens op te kunnen schalen en repliceren. Een grotere schaal betekent immers betere businesscases en een aantrekkelijker investeringsklimaat.

 

Steden die optimaal gebruikmaken van elkaars kracht, kunnen de resultaten bovendien makkelijker overdragen, waardoor het ook voor andere partijen interessanter wordt om aan te haken. In het verlengde daarvan is er behoefte aan een regionaal georiënteerd kennissysteem dat het lerend vermogen van het netwerk een forse impuls kan geven. De gemeente Tilburg en de gemeente Amersfoort gaven aan dat ze de komende jaren vooral de ontwikkeling van smart cities in de praktijk willen brengen.

 

Internationale profilering

De Nationale Smart City Strategie leidt ook tot een goede en eenduidige internationale profilering van de steden. Dit bevordert de internationale samenwerking en kan bijdragen aan de kansen om middelen uit Europese programma's beschikbaar te krijgen voor smart city-projecten en gerelateerde beleidsterreinen, zoals circulaire economie.

Lees meer over