Grootste afnemers gaan uiterlijk in 2022 van laagcalorisch gas af

11-11-2019

De negen grootste afnemers verbruiken per oktober 2022 geen laagcalorisch gas meer. Dit volgt uit het wetsvoorstel om de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers te beperken. De negen afnemers zijn samen goed voor ongeveer de helft van het verbruik van laagcalorisch gas door de industrie in Nederland. Doel is om van de winning van het laagcalorische Groninger gas af te bouwen naar nul en het veld daarna te sluiten.

 

Verbod

Het wetsvoorstel geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 100 miljoen kubieke meter laagcalorisch gas verbruiken. In de praktijk zijn dit de negen grootste afnemers. Voor de andere bedrijven komt er vanaf oktober 2022 een verbod om meer dan 100 miljoen kubieke meter laagcalorisch gas per jaar te verbruiken. Netbeheerder GTS krijgt een wettelijke taak om de negen grootste afnemers om te schakelen naar hoogcalorisch gas. De negen afnemers die versneld van het laagcalorisch gas af moeten, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op nadeelcompensatie.

 

Groninger veld

De ombouw leidt ertoe dat de vraag naar laagcalorisch gas in Nederland daalt. Hierdoor hoeft er minder laagcalorisch gas te worden gewonnen en daalt de noodzaak om het Groningenveld aan te houden. Daardoor kan de winning uit het Groningenveld eerder naar nul en zo snel mogelijk dicht. Bovendien is het gassysteem daardoor minder afhankelijk van stikstofbijmenging en gebruik van opslag.

Lees meer over