Gemeenten hebben moeite met voorstel 'Gebruiker betaalt rioolheffing'

10-10-2016

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft laten weten moeite te hebben met het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerlid Veldeman (VVD) om de rioolheffing en de afvalstoffenheffing aan de gebruiker op te leggen in plaats van aan de eigenaar. Dat staat in een brief van de VNG aan de Tweede Kamer.

Inperking vrijheid
Het voorstel komt volgens de VNG op een bijzonder ongelukkig moment, juist nu er een aantal initiatieven en onderzoeken is aangekondigd. Bovendien perkt het voorstel de gemeentelijke vrijheid bij belastingheffing fors in, en wel op drie manieren. Gemeenten worden namelijk verplicht om belasting te heffen, waar ze nu nog de vrijheid hebben om hier van af te zien. Daarnaast worden zij verplicht om ten minste 80 procent van de kosten te verhalen, terwijl het kostendekkendheidspercentage nu vrij is. Tot slot zouden gemeenten de plicht krijgen deze kosten louter bij de huurders van de onroerende zaken te verhalen, terwijl ze nu nog een keus hebben.

(Tweede Kamer, 13 september 2016)