Extra info lijst cruciale beroepen voor noodopvang kinderen

18-03-2020

Het kabinet heeft in overleg met VNO-NCW en MKB-Nederland de toelichting op de lijst cruciale beroepen en vitale processen uitgebreid, zodat er meer duidelijkheid is over de beroepen c.q. werkzaamheden die als cruciaal beschouwd kunnen worden. 

 

Voor wie is de noodopvang bedoeld?

Voor ouders met een cruciaal beroep c.q. werkend in een vitale sector uit de lijst. Dit zijn bijvoorbeeld zorg, levensmiddelen, politie, brandweer, drinkwaterbedrijven, betalingsverkeer en ICT & telecom.

De opvang is ook mogelijk voor ouders die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie vervullen ten behoeve van een van de cruciale beroepen of vitale sectoren (denk aan schoonmaak, wasserijen, servicemonteurs, beveiliging, ICT maar bijv. ook aan sterilisatie van medische apparatuur of productie van mondkapjes, datacenters of energieproducten).

Belangrijkste doel is dat ouders die zich in de omstandigheden van COVID-19 inspannen om de samenleving draaiende te houden, nog een beroep op kinderopvang kunnen doen.

 

Overige randvoorwaarden

Ten aanzien van de facilitaire en ondersteunende functies geldt dat een beroep op de opvangregeling uitsluitend mogelijk is voor diegenen die onmisbaar zijn. Dwz alleen personen die de cruciale ondersteunende werkzaamheden zelf uitvoeren hebben recht op noodopvang (niet de administratief medewerker bijvoorbeeld).

Ouders die in aanmerking komen, proberen eerst zelf opvang te regelen, voordat ze een beroep doen op de noodopvang.

Eén ouder met een cruciaal beroep is in principe voldoende om een beroep te mogen doen op noodopvang, mits er geen alternatief voorhanden is.

 

Interpretatie cruciale beroepen

De voedselketen moet breed worden geïnterpreteerd: van boer tot bord. Inclusief veevoerproducenten, transport, mest uitrijders en toegang van arbeiders voor de oogst. Verder worden supermarkten expliciet genoemd, maar gezien de keuze voor een brede interpretatie vallen de ambachtelijke levensmiddelenwinkels ook onder deze categorie.

Ook de zorg moet breed geïnterpreteerd worden. Het ministerie bevestigt bijvoorbeeld dat drogisterijen als het belangrijkste zelfzorgkanaal hieronder vallen. Daarnaast vallen producenten en toeleveranciers van medicijnen, medische hulpmiddelen en medische apparatuur eronder. Alles om de zorg draaiende te houden. Wij gaan er daarom vanuit dat ook producenten van overige onmisbare producten in de zorg, zoals schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen, hieronder vallen, maar alleen voor zover noodopvang noodzakelijk is voor het in stand houden van die productie (en dus voorraad).

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid werkgevers

Belangrijk is dat de noodopvang een noodopvang blijft. VNO-NCW en MKB-Nederland roepen werkgevers op samen met werknemers te overleggen of het gerechtvaardigd is om aanspraak te maken op de noodopvang of dat er andere oplossingen mogelijk zijn.

Let op, de lijst cruciale beroepen is geen lockdown-lijst. Het kabinet kiest niet voor een lockdown en mocht dit onverhoopt veranderen, dan gaan VNO-NCW en MKB-Nederland in gesprek over onmisbare beroepen in een lockdownsituatie.

 

Bovenstaande informatie is afgestemd met de rijksoverheid.

Lees meer over