Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen

24-02-2020

Het wordt eenvoudiger en aantrekkelijker voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden. Gemeenten gaan meer op dezelfde manier werken en het proces rond ziekmelding wordt simpeler. Ook komen er extra waarborgen voor passende ondersteuning, kunnen jonggehandicapten onder de 27 jaar meteen een uitkering aanvragen tijdens hun zoektocht naar werk en hoeven ze daarmee niet langer eerst vier weken te wachten. Mensen die in deeltijd met loonkostensubsidie werken en nog een aanvullende uitkering nodig hebben, mogen straks 15 procent van hun verdiende salaris houden bovenop hun uitkering, met een maximum van 136,26 euro per maand.

 

Dat is het voorstel Breed Offensief van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Werken moet voor hen daadwerkelijk lonen. De helft van de mensen met een beperking heeft nu geen werk. De meesten van hen willen wel graag werken: dat betekent namelijk niet alleen geld, maar ook nieuwe dingen leren, mensen ontmoeten en met verhalen thuiskomen.

 

Werkgevers verder stimuleren

Werkgevers vinden loonkostensubsidie aanvragen en gebruiken complex. Loonkostensubsidie compenseert werkgevers in de loonkosten van werknemers met een productiviteit die lager ligt dan het minimumloon. Omdat het voor werkgevers juist makkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, wordt deze subsidie vereenvoudigd. Er komt straks één loonwaardebepaling voor werkgevers; zo komt er een einde aan de verschillende manieren waarop gemeenten de loonwaarde bepalen.

 

Brede agenda

Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het gaat hier om mensen die onder de Participatiewet of Wajong vallen. De vereenvoudiging Wajong ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel Breed Offensief richt zich op mensen met een beperking in de Participatiewet.

 

Brochure

Sommige mensen hebben hulp nodig om werk te vinden. Van Ark heeft met veel verschillende mensen hiervoor een plan bedacht. Ook de mensen die graag willen werken, hebben meegedacht. Lees de brochure Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk over deze voorstellen.