Extra geld voor circulaire economie om transitie op te schalen

15-07-2019

Het kabinet stelt 80 miljoen euro extra beschikbaar voor de circulaire economie in 2019 en 2020. Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave.
 
De middelen moeten de doelen van het kabinet dichterbij brengen en de transitie naar een circulaire economie opschalen en versnellen. In 2050 moet Nederland 100 procent circulair zijn. In 2030 zouden we op de helft moeten zijn. Een circulaire economie is belangrijk om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen en om het klimaatakkoord van Parijs te halen.

 

Circulaire economie

"Een economie zonder afval en dus slim omgaan met grondstoffen is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs. Zonder die schakel halen we de in 2015 afgesproken doelstellingen niet", zegt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur). "De wereldbevolking blijft groeien en steeds meer mensen zullen meer grondstoffen gaan gebruiken. Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of we kunnen werk maken van een circulaire economie, te beginnen in Nederland. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat de circulaire economie leidt tot kansen voor Nederlandse bedrijven en tot flinke CO2-reductie." 

 

Oproep projecten

Het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat roepen decentrale overheden en het bedrijfsleven op om voorstellen aan te dragen voor projecten op het gebied van de grond, weg- en waterbouw. Hiervoor is 17,5 miljoen euro beschikbaar. 22,5 miljoen euro is bestemd voor projecten om te recylcen en biobased kunststoffen en textiel toe te passen. Daarin worden al goede stappen gezet, bijvoorbeeld het Plastic Pact en de Dutch Circular Textile Valley.

 

Daarnaast is 40 miljoen euro beschikbaar voor andere projecten die de circulaire economie bevorderen. Het kabinet mikt daarbij zeker ook op bijvoorbeeld innovatieve startups en scale-ups in het midden- en kleinbedrijf (mkb). "Het is mijn ervaring dat juist in het mkb heel goede ideeën bestaan", zegt Van Veldhoven. "Ik zie daarvan nu al voorbeelden in heel Nederland. Bedrijven die uniformen verwerken tot handdoeken, of die een slim idee hebben om plastic verpakkingen voor tomaatjes in de supermarkt te vervangen voor kartonnen doosjes die zo bij het oud papier kunnen. Juist dat soort bedrijven wil ik ook oproepen om met voorstellen te komen."
 
Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)