Europese Commissie: strengere handhaving regels interne markt

03-12-2018

Diepere integratie van de interne markt vraagt om meer politieke moed. Om het onbenut potentieel van de interne markt beter te benutten, moet bestaande Europese regelgeving beter geïmplementeerd en gehandhaafd worden. De voltooiing van de interne markt is echter niet een doel op zichzelf, maar een middel dat welvaart voor burgers en concurrentievermogen voor bedrijven promoot. Dat schrijft de Europese Commissie in een communicatie over de interne markt.

 

Maatregelen

De Commissie zet in de communicatie uiteen wat de huidige stand van de interne markt is en welke maatregelen nodig zijn om die te voltooien. De Commissie heeft drie hoofdgebieden gedefinieerd waar de interne markt verdiept en versterkt moet worden: goedkeuring van lopende voorstellen, implementatie van bestaande wet- en regelgeving en verdere integratie van de interne markt.

 

Voorstellen

Op dit moment zijn er nog 44 voorstellen voor de interne markt van de Commissie waar een politiek akkoord op bereikt kan worden. Het gaat bijvoorbeeld om voorstellen om de digitale interne markt te voltrekken, meer zekere en hernieuwbare energie in Europa te garanderen, van het vrije verkeer van diensten faciliteren, beleid voor e-privacy en copyright.

 

Aantrekkelijke EU

De Commissie stelt verder dat aanpassingen aan de interne markt laten zien dat de EU leiderschap en politieke moed heeft op geopolitiek niveau. Dit moet de EU aantrekkelijker maken voor handelspartners op internationaal niveau.