Europese Commissie: Energie-unie is 'voltooid'

15-04-2019

De energie-unie, het Europese energienetwerk dat consumenten en bedrijven moet voorzien van veilige, duurzame en betaalbare energie, heeft tot dusver veel bereikt. Zo is het energiesysteem gemoderniseerd, waardoor energie veiliger, groener en toegankelijker is geworden. Ook is er een juridisch kader gecreëerd dat een eerlijke energietransitie van Europese industrieën en regio's moet bevorderen. Daarnaast heeft de energie-unie een solide basis gecreëerd waarop toekomstige groene initiatieven kunnen worden gebouwd voor een klimaatneutrale EU-economie in 2050. Dat stelt de Europese Commissie in de vierde editie van haar jaarlijkse rapport 'State of the Energy Union'.

 

Vooruitgang geboekt

Het rapport gaat in op de vooruitgang die is geboekt om de beoogde energie-unie te bewerkstelligen. Ook wordt vermeld welke onderwerpen in de toekomst meer aandacht behoeven. In een eerdere communicatie vroeg de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad om te reflecteren op het besluitvormingsproces op het gebied van milieu en energiebelastingen. Zij is van mening dat beslissingen sneller genomen kunnen worden met een meerderheidsstemming, in plaats van unanimiteit.

 

Energie-unie

Sinds het aantreden van de Commissie Juncker in 2014 is een veerkrachtige energie-unie één van de prioriteiten op de Commissieagenda geweest. Sindsdien heeft de Commissie jaarlijks een rapport uitgebracht om te reflecteren op de vooruitgang en tekortkomingen van de energie-unie.

 

Lees hier het rapport over de energie-unie.